Materiały dla nauczycieli wychowawców, historyków i polonistów poświęcone Janowi Pawłowi II

Jan Paweł II - materiały dla nauczycieli  (wybór artykułów z czasopism i fragmentów książek)

 

 1.  A jednak człowiek ! Montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II / Joanna Paszek, Krystyna Paszek // „Poradnik Bibliotekarza". – 2000, nr 7-8, s. 33-35.
 2.  Historia Karola Wojtyły. Konkurs czytelniczy / AgnieszkaWitwer // „Biblioteka w Szkole". – 2014, nr 4, s. 21-22.
 3. Jan Paweł II „Tryptyk rzymski" / Jerzy Lisowski // Poznawanie poezji /Jerzy Lisowski. – Lublin: Norbertinum, 2008, s. 221-233.
 4. Jan Paweł II – Wiking Pana Boga. Scenariusz słowno-muzyczny / Iwona Chłopecka // „Poradnik Bibliotekarza". – 2003, nr 12, s. 33-35.
 5. Karol Wojtyła / Jerzy Turowicz // W: Kraków. Dialog tradycji / red. Zbigniew Baran. – Kraków, 1991, s. 107-112.
 6. Karol Wojtyła „Rozważania o śmierci" / Jerzy Lisowski // Poznawanie poezji : Interpretacje / Jerzy Lisowski. – Lublin, Norbertinum, 2008, s. 211-221.
 7. Karola Wojtyły filozoficzna analiza człowieka / Andrzej Półtawski // „Nowe Książki". - 1991, nr 4, s. 48-50.
 8. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa: Scenariusz okazji kanonizacji papieża Polaka / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole". – 2014, nr 3, s. 25-27.
 9. „Kielich światła..." – Scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik // „Wychowawca". – 2005, nr 10, s. 14-18.
 10.  Medytacje o miłości według Karola Wojtyły // „Polonistyka", 1993, nr 1, s.23-29.
 11.  „...mieć dobre i czyste serce". Scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // „Wychowawca". – 2006, nr 7-8, s. 22-24.
 12.  Miłość i Dobro w nauczaniu Jana Pawła II w badaniach lingwistów i filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek //"Język Polski w Gimnazjum". – 2006/7, nr 4, s. 39-46.
 13. „Miłość mi wszystko wyjaśniła". Scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // „Biblioteka w Szkole". – 2006, nr 9, s. 23-26.
 14. „Nie lękajcie się!" Scenariusz montażu poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // „Biblioteka w Szkole". – 2004, nr 5, s. 16-18.
 15. Niezwykła historia Lolka. Konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // „Biblioteka w Szkole". – 2014, nr 4, s. 20-21.
 16. Niezwykły pielgrzym. Scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach // „Świetlica w Szkole". – 2011, nr 3, s. 21-22.
 17. Niezwykły pielgrzym. Scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole". – 2007, nr 3, s. 20-22.
 18. O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera" / A. Klich-Sieworek, Szymik E. // „Polonistyka", 1997, nr 10, s. 604-607.
 19. Obraz dziecka w twórczości Karola Wojtyły / Aniela Jurkowska // „Wychowanie w Przedszkolu". – 2000, nr 6, s. 353-357.
 20. Odwołania do „Hymnu o miłości" św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak -Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/6, nr 4, s. 7-12.
 21. Opowieść o niezwykłym człowieku (Scenariusz widowiska o Janie Pawle II – w rocznicę śmierci.../ Urszula Zdrojewska-Bielawska // „Nowa Szkoła". – 2007, nr 3, s.40-47.
 22. Poetycka fenomenologia człowieka religijnego (o literackiej twórczości Karola Wojtyły) / Krzysztof Dybciak // Roczniki Humanistyczne : Sacrum w literaturze. – Lublin, 1980, s. 149-167.
 23. Refleksje nad poezją Karola Wojtyły / Jerzy Lisowski // Poznawanie poezji / Jerzy Lisowski. Lublin, Norbertinum, 2008, s. 389-417.
 24. Retoryka tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // „Polonistyka". – 2009, nr 9, s. 43-50.
 25. „ Santo subito!" Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II / Magdalena Kowgier // „Biblioteka w Szkole". – 2014, nr 3, s. 23-24.
 26. Tajemnica przejścia według Jana Pawła II. Scenariusz zaduszkowy / Barbara Jachimczak // „Biblioteka w Szkole", 2006, nr 9, s. 29-31.
 27. „Taki jestem.." Anegdoty o papieżu. Scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci , dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole". – 2009, nr 3, s. 31-32.
 28. „To, co we mnie niezniszczalne trwa! – Jan Paweł II. Montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole". – 2005, nr 4, s. 26-28.
 29. Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // „Polonistyka". – 2008, nr 7, s. 18-26.
 30. Wartościowanie w wypowiedziach Jana Pawła II / Elżbieta Laskowska // „Język Polski". – 2001, nr 1-2, 20-24.