Jan Paweł II wystawa książek w Bibliotece Pedagogicznej

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II w wypożyczalni  naszej Biblioteki obejrzeć można okolicznościową wystawkę książek poświęconych papieżowi Polakowi.

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz literatury dotyczącej  Jana Pawła II dostępnej w zbiorach

Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach

.

Jan Paweł II
bibliografia w wyborze
Druki zwarte:
1. Bilicki Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. Kraków, OW Impuls, 2000
2. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002 r. : pełne teksty przemówień, kronika, fotografie. Kraków, Wydawn. "M", [ok.2003 r.]
3. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002 r. : przemówienia i homilie. Marki, Wydawnictwo Michalineum, [ok.2003 r.]
4. Craig Mary: Man from a far country : a portrait of Pope John Paul II. London : Hodder and Stoughton, 1979
5. Dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, Kraków, Kuria Metropolitalna, 1986
6. Duchowa droga sanktuarium : Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem miejsce nieustannej modlitwy za Ojca Świętego. Warszawa, Wydawn. Sióstr Loretanek, 1997
7. Dziwisz Stanisław: Świadectwo. Warszawa, TBA, 2007
8. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II. Warszawa, PWN, 1983
9. Frossard Andre: "Nie lękajcie się" : Rozmowy z Janem Pawłem II. [Citta del Vaticano], Libera Editrice Vaticana, 1982
10. Frossard Andre : Portret Jana Pawła II. Kraków, Wydawn. Znak, 1990
11. Gałązka Grzegorz: Wierny Bogu. Marki, Wydawn. Michalineum, [po 2005 r.]
12. Guz Eugeniusz: Strzały na placu Świętego Piotra. Warszawa, Inst. Wydawn. Zw. Zawod., 1987
13. Guz Eugeniusz: Zamach na papieża. Warszawa, KAW, 1983
14. Jan Paweł II : Polska 1999 : przemówienia i homilie. Warszawa, Katolicka Agencja Informacyjna Michalineum, [ok. 2000]
15. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej 2-10 III 1983 : przemówienia i homilie. Oprac. Jarmila Sobiepan. Warszawa, PAX, 1987
16. Jan Paweł II w Szczecinie : meldunki operacyjne WUSW z 1987 r. . Warszawa-Szczecin, IPN, 2008
17. Kalendarium życia Karola Wojtyłyoprac. ks. Adam Boniecki MIC. Kraków, Znak, 1983
18. Krzyż znakiem naszej wiary i nadziei : Jan Paweł II o cierpieniu Chrystusa i człowieka 1978-1983. Kalwaria Zebrzydowska, Wydawn. Calvarianum, 1986
19. Operacja "Zorza II" : SB i Kom. Woj. PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987). Opr. Sławomir Cenckiewicz. Warszawa – Gdańsk, IPN, 2008
20. Pielgrzymka do ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa, Pax, 1980
21. Poniewierski Janusz: Pontyfikat 1978 – 2005. Kraków, Wydawn. Znak, 2005
22. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Lublin, Red. Wydawn. KUL, 1994
23. Tanalski Dionizy: Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II. Warszawa, Książka i Wiedza, 1986
24. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja : tekst autoryzowany. Poznań-Warszawa, Pallotinum, 1987
25. West Nigel: Trzecia tajemnica : kulisy zamachu na Papieża. Warszawa, Wydawn. "Wołoszański", 2002
26. Wrońska Katarzyna: Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Kraków, Wydawn. UJ, 2000
27. Zostań z nami. Gdańsk, Kuria Biskupia Gdańska, 1988
28. Zuchniewicz Paweł : Cuda Jana Pawła II. Warszawa, Prószyński i s-ka, 2006.

Dzieła Karola Wojtyły – Jana Pawła II
(encykliki, przemówienia, homilie, dzieła literackie i naukowe)

1. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002 r. : pełne teksty przemówień, kronika, fotografie. Kraków, Wyd. "M", [ok.2003 r.]
2. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002 r. : przemówienia i homilie. Marki, Wydawnictwo Michalineum, [ok.2003 r.]
3. Cały Twój: Modlitwy i rozważania maryjne Jana Pawła II. Wybrał i opracował Andrzej Polkowski. Warszawa, Pax, 1983
4. Dar i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Kraków, Wyd. WAM, 1996
5. Elementarz etyczny. Lublin, KUL, 1983
6. Elementarz etyczny. Wrocław, Wyd. Wrocł. Księg. Archidiecezjalnej, 1986
7. Jan Paweł II : Polska 1999 : przemówienia i homilie. Warszawa, Katolicka Agencja Informacyjna Michalineum, [ok. 2000]
8. Jan Paweł II : Posłaniec miłości [wybór wierszy Jana Pawła II]. Wybór Andrzej Żmuda. Warszawa-Rzeszów, Ad Oculos, 2005
9. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej 2-10 III 1983 : przemówienia i homilie. Oprac. Jarmila Sobiepan. Warszawa, PAX, 1987
10. Krzyż znakiem naszej wiary i nadziei : Jan Paweł II o cierpieniu Chrystusa i człowieka 1978-1983. Kalwaria Zebrzydowska, Wydawn. Calvarianum, 1986
11. Laborem exercens : o pracy ludzkiej. Wrocław, Kuria Metropolitalna Wroclawska, 1992
12. Laborem exercens : Ewangelia pracy – encyklika Jana Pawła II "Laborem exercens" wraz z komentarzem. Pod red. ks. Jerzego Chmiela i ks. Stanisława Ryłki. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1983
13. List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Wrocław, Wydawn. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994
14. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "Początku" : Konferencje wygłoszone podczas środowych audiencji ogólnych 5 IX 1979 – 2 IV 1980. Citta del Vaticano, Libera Editrice Vaticana, 1980
15. Miłośc i odpowiedzialność. Lublin, Wydawn. Tow. Nauk. KUL, 1986
16. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wybór Krzysztof Lisowski. Kraków, Wydawn. Literackie, 1999
17. Nauczanie społeczne. Warszawa, Ośr. Dokum. i Stud. Społ., 1984
18. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków, Znak, 2005
19. Pielgrzymka do ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa, Pax, 1980
20. Poezje wybrane. Warszawa, LSW, 1983
21. Pozdrawiam i błogosławię : listy prywatne papieża. Do druku podał i komentarzem opatrzył Marek Skwarnicki. Warszawa, Świat Książki, 2005
22. Przed sklepem jubilera : medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat. Kraków, Znak, 1988
23. Redemptor Hominis : Tekst i komentarze. Lublin, Wydawn. KUL, 1982
24. Ritratti del Cireneo : poesie 1958. Brianza : Edizioni GR Besana, 1978
25. Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków, Wydawn. św. Stanisława BM, 2003
26. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja : tekst autoryzowany. Poznań-Warszawa, Pallotinum, 1987
27. U podstaw odnowy : studium o realizacji Vaticanum II. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988
28. Wykłady lubelskie. Lublin, Wydawn. Tow. Nauk. KUL, 1986

oprac. Dorota Kamińska,
kwiecień 2014