Finał X Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu - "Współczesna telewizja - między misją a rozrywką"

Finał X Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu – „Współczesna telewizja – między misją a rozrywką”

 

     Dnia 10 grudnia 2013 roku w naszej bibliotece odbył się finał X edycji konkursu medialnego dla gimnazjalistów -„Współczesna telewizja – między misją a rozrywką”. Organizatorami konkursu , jak co roku, było Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz nasza placówka. W tym roku w zmaganiach wzięło udział 59 uczniów z dwunastu gimnazjów z terenu powiatu. Jury w składzie: Justyna Siłuszyk ( Starostwo Powiatowe w Myślenicach), Tomasz Dziki (Biblioteka Miejska w Myślenicach, Uniwersytet Jagielloński), Dorota Kamińska (Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach), Krystyna Łętocha (Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach) oceniało prace i wypowiedzi uczestników.

   W eliminacjach wstępnych mieli oni napisać pracę na temat „Męcząca nuda, czy pasjonująca opowieść o życiu? Moje zdanie na temat seriali telewizyjnych”. Dwudziestu siedmiu autorów najwyżej ocenionych prac zakwalifikowało się do półfinału konkursowych zmagań. Na dalszym etapie, opierając się na wiedzy zdobytej w oparciu o literaturę, uczniowie pisali test z wiedzy o telewizji. Do ścisłego finału, czyli etapu ustnego, zakwalifikowało się 9 uczestników. Odpowiadali oni na wylosowane przez siebie pytania, a połączone punkty uzyskane za test i wypowiedź ustną dały w efekcie następującą kolejność miejsc:

 

     
 

1. Szymon Masłowski

Gimnazjum w Skomielnej Białej

 

2. Magdalena Profic

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

 

3. Milena Kuchnia

Gimnazjum w Węglówce

 

4. Magdalena Baran

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

 

5. Anna Zduń

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

 

6. Gabriela Markiewicz

Gimnazjum w Dobczycach

 

7. Kamil Dzieża

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

 

8. Sandra Mróz

Gimnazjum w Wiśniowej

 

9. Laura Cholewa

Gimnazjum nr 2 w Myślenicach

      Nagrody laureatom wręczał Wicestarosta Powiatu Myślenickiego - Pan Tomasz Suś ( na zdjęciu razem z jurorami i z finalistami).

Patronat medialny nad przredsięwzięciem objęła Myślenicka Telewizja Powiatowa iTV. Filmowa relację z konkursu można obejrzeć na stronie: https://www.facebook.com/Myslenice.iTV.TelewizjaPowiatowa

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach składa również serdeczne podziękowania Państwu Lucynie i Leszkowi Gowinom – właścicielom księgarni „Pod Arkadami” w Myślenicach oraz Panu Stanisławowi Pieli – właścicielowi wypożyczalni „DVD-Relax” w Myślenicach za sponsorowanie nagród w konkursie.