Małopolski Dzień Uczenia się

Nasza Biblioteka w bieżącym roku uczestniczyła w tym wydarzeniu. W piątek 06.06.2014 r. można bylo obejrzeć  wystawę książek "Uczymy się przez całe życie". Każdy zainteresowany zagadnieniem i odwiedzający w tym dniu Bibliotekę otrzymał bibliografię związaną z tematem. Natomiast 07.06 (sobota) odbył się  dzień otwarty Biblioteki Pedagogicznej, gdzie każdy mógł skorzystać z instruktażu dotyczącego dostępnych u nas źródeł informacji.

 

 

 

Polecamy:

"Uczymy się przez całe życie"

książki dotyczące uczenia się

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach - bibliografia w wyborze

 

Uczenie się i nauczanie

 • Anderson John R.: Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień. Warszawa, WSiP, 1998. Nr inw.: 36 678

 • Budajczak Marek: Edukacja domowa. Gdańsk, GWP, 2004. Nr inw.: 40 144

 • Davis Ronald D., Braun Eldon M.: Dar uczenia się. Poznań, Zysk i S-ka, 2006. Nr inw.: 41 703

 • Dryden Gordon, Vos Jeannette: Rewolucja w uczeniu. Poznań, Wydawn. Zysk i S-ka, 2003. Nr inw.: 43 616

 • Dzierzgowska Irena: Jak uczyć metodami aktywnymi. Warszawa, Wydawn. Fraszka Edukacyjna, 2009. Nr inw.: 45 747

 • Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości. Pod red. Mirosława Kowalskiego i Agnieszki Olczak. Kraków, OW Impuls, 2010. Nr inw.: 44 723

 • Fisher Robert: Uczymy, jak się uczyć. Warszawa, WSiP, 1999. Nr inw.: 37 170

 • Garczyński Stefan: Jak zapamiętać. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1976. Nr inw.: 18 449,50,51

 • Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. Warszawa, WSiP, 2005. Nr inw.: 41 785

 • Gurdała Sławomir: Z komputerem za pan brat. Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. Nr inw.: 44 648

 • Hamer Hana: Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy umysłowej. Warszawa, Veda, 2010. Nr inw.: 44 284

 • Jagodzińska Maria: Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk, GWP, 2003. Nr inw.: 40 155

 • Jak samodzielnie poznawać przyrodę : Zadania i wskazówki. Pod red. Wiesława Stawińskiego. Warszawa, WSiP, 1992. Nr inw.: 36 253

 • Jankowski Dzierżymir: Edukacja i autoedukacja : współzależność, konteksty, twórczy rozwój. Toruń, wydawn. Adam Marszałek, 2012. Nr inw.: 45 224

 • Joyce Bruce, Calhoun Emily, Hopkins David: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa, WSiP, 1999. Nr inw.: 40 360

 • Krawiec Marek: Jak przełamać strach przed komputerem. Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. Nr inw.: 44 649

 • Ledzińska Maria, Czerniawska Ewa: Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze. Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN, 2011. Nr inw.: 44 401, 45 068

 • Marzano Robert J.: Sztuka i teoria skutecznego nauczania. Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012. Nr inw.: 45 071

 • Materska Maria: Produktywne i reproduktywne wykorzystanie wiadomości w różnych fazach uczenia się. Wrocław, Ossolineum, 1978. Nr inw.: 20 028

 • Matulka Zofia: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia. Warszawa, PWN, 1979. Nr inw.: 20 788.

 • Muchacka Bożena, Czaja-Chudyba Iwona: Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych. Kraków, OW Impuls, 2007. Nr inw.: 44 441

 • Nigdy nie jest za wcześnie: rozwój i edukacja małych dzieci. Pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, 2004. Nr inw.: 40 391

 • Oelszlaeger Beata: Jak uczyć uczenia się : Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, OW Impuls, 2007. Nr inw.: 42 030

 • Orczyk Józef: Zarys metodyki pracy umysłowej. Warszawa, PWN, 1984. Nr inw.: 25 337

 • Osmelak Jerzy: Jak uczyć się samodzielnie. Warszawa, Instytut Wydawn. CRZZ, 1980. Nr inw.: 21 313

 • Petty Geoff: Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki. Sopot, GWP, 2010. Nr inw.: 44 444

 • Phillips D.C., Soltis J.F.: Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk, GWP, 2003. Nr inw.: 42 382

 • Pietrasiński Zbigniew: Sztuka uczenia się: Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975. Nr inw.: 17 881

 • Półturzycki Józef: Ucz się sam : o technice samokształcenia. Warszawa, Instytut Wydawn. CRZZ, 1974. Nr inw.: 17 064

 • Półturzycki Józef: Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa, WSiP, 1983. Nr inw.: 24 020

 • Rudniański Jarosław: Jak się uczyć? Warszawa, WsiP, 1989. Nr inw.: 31 097

 • Rudniański Jarosław: O pracy umysłowej: cele, metody, organizacja psychiczna. Warszawa, LSW, 1987. Nr inw.: 29 545

 • Rudniański Jarosław: Sprawność umysłowa. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984. Nr inw.: 26 009

 • Silberman Mel: Uczymy się uczyć. Gdańsk, GWP, 2005. Nr inw.: 45015

 • Skrzypczak Henryk: Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej. Warszawa, WsiP, 1986. Nr inw.: 27 949

 • Społeczne ścieżki poznania. Pod red.: Małgorzaty Kossowskiej, Magdaleny Śmieji i Sławomira Śpiewaka. Gdańsk, GWP, 2005. Nr inw.: 42 196

 • Śpiewak Sławomir: Rozgrzewanie uwagi – wyczerpywanie woli – uległość : mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego. Warszawa, Wydawn. Naukowe Scholar, 2013. Nr inw.: 45 244

 • Thorndike Edward L.: Uczenie się ludzi. Warszawa, PWN, 1990. Nr inw.: 32 111

 • Wawer Rafał, Wawer Monika: Trwałość wiedzy w procesie kształcenia. Warszawa, Difin SA, 2013. Nr inw.: 45 246

 • Werning Rolf, Lutje-Klose Birgit: Pedagogika trudności w uczeniu się. Gdańsk, GWP, 2009. Nr inw.: 45 492

 • Włodarski Ziemowit: Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa, PWN, 1985. Nr inw.: 27 231

 • Zimmerman B.J., Bonner S., Kovach R.: Zdolny uczeń: metody planowania samodzielnej nauki – poczucie własnej skuteczności ucznia. Gdańsk, GWP, 2008. Nr inw.: 42 550

 

Rozwijanie twórczego myślenia

 • Bono Edward de: Dziecko w szkole kreatywnego myślenia. Gliwice, Helion, 2010. Nr inw.: 45 199

 • Bowkett Stephen: Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa, WsiP, 2000. Nr inw.: 37 857

 • Brausem Martina, Sargun Iris: Dzieci i kreatywność. Kielce, Wydawn. Jedność, 2007. Nr inw.: 42 917

 • Butler Eamonn, Pirie Madsen: Sprawdź swoje IQ. Warszawa, KDC, 2002. Nr inw.: 42 208

 • Buzan Tony, Buzan Barry: Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli notowanie interaktywne. Łódź, Wydawn. Ravi, 2002. Nr inw.: 42 133

 • Dobrołowicz Witold: Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa, WSiP, 1995. Nr inw.: 35 086

 • Fisher Robert: Uczymy jak myśleć. Warszawa, WSiP, 1999. Nr inw.: 37 240

 • Góralski Andrzej: Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa, PIW, 1989. Nr inw.: 39 361

 • Jankowiak-Siuda Kamila, Komorowska Marta: Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka. Gdańsk, Wydawn. Harmonia, 2010. Nr inw.: 45 697

 • Lowenfeld Viktor, Brittain Lambert W.: Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa, PWN, 1977. Nr inw.: 19 561

 • McCleary Larry: Trening mózgu: popraw pamięć, koncentrację i samopoczucie korzystając z najnowszych odkryć nauki. Warszawa, MT Biznes, 2010. Nr inw.: 43 542

 • Moore Gareth: Rusz głową: gimnastyka umysłowa dla przyszłych geniuszy. Kielce, Wydawn. Jedność, 2011. Nr inw.: 45 549

 • Nalaskowski Aleksander: Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa, WsiP, 1998. Nr inw.: 36 873

 • Nęcka Edward: Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków, OW Impuls, 1995. Nr inw.: 35 066

 • Nęcka Edward: TroP... Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków, OW Impuls, 1994. Nr inw.: 37 387

 • Nęcka Edward: Trening twórczości. Olsztyn, PTP, 1992. Nr inw.: 33 695

 • Płóciennik Elżbieta: Stymulowanie zdolności twórczych dziecka : weryfikacja techniki obrazków dynamicznych. Łódź, Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. Nr inw.: 45 698

 • Psychopedagogika działań twórczych. Pod red.: Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. Kraków, OW Impuls, 2005. Nr inw.: 40 469

 • Puślecki Władysław: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków, OW Impuls, 1998. Nr inw.: 36 377

 • Rudniański Jarosław: Homo cogitans : o myśleniu twórczym i kryteriach wartości. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1981. Nr inw.: 22 621

 • Sternberg Robert J.: Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk, GWP, 2003. Nr inw.: 39 993

 • Szmidt Krzysztof J.: Pedagogika twórczości. Sopot, GWP, 2013. Nr inw.: 45 485

 • Twórczość dzieci i młodzieży : stymulowanie – badanie – wsparcie. Pod red. Krzysztofa J. Szmidta i Witolda Ligęzy. Kraków, Oś. Twórczej Edukacji, 2009. Nr inw.: 44 379

 • Wall W.D.: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. Warszawa, PWN, 1986. Nr inw.: 28 092

 

Kształcenie i poradnictwo zawodowe

 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy. Pod red. Henryka Bednarczyka i Ireneusza Woźniaka. Radom, SO Sycyna, 2003. Nr inw.: 40 110

 • Goźlińska Elżbieta: Dyplom dla Europejczyka : egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej : poradnik dla uczniów. Warszawa, CKE, 2009. Nr inw.: 43 320

 • Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Warszawa, FRPS, 2011. Nr inw.: 44 078

 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Warszawa, KOWEZiU, 2013.Nr inw.: 45 509

 • Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów. Pod red. Ryszarda Mysiora. Tarnów, Biblos, 2007. Nr inw.: 42 126

 • Rosalska Małgorzata: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa, KOWEZiU, 2012. Nr inw.: 45 505

 • Szkoła a rynek pracy. Pod red. Andrzeja Bogaja i Stefana M. Kwiatkowskiego. Warszawa, Wydawn. Naukowe, 2006. Nr inw.: 43569

 • Wojtasik Bożena: Podstawy poradnictwa kariery. Warszawa, KOWEZiU, 2011.Nr inw.: 45 164

 • Wojtasik Bożena: Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa, PWN, 1997. Nr inw.: 37 409

 

Edukacja dorosłych

 • Dyskursymłodych andragogów. Pod red. Józefa Kargula. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2004. Nr inw.: 41 332

 • Kargul Józef: Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń, Wydawn. Adam Marszałek, 1997. Nr inw.: 38 525

 • Knowles Malcolm S., Holton III Elwood F., Swanson Richard A.: Edukacja dorosłych. Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN, 2009. Nr inw.: 42424

 • Nowak Jadwiga, Cieślak Andrzej: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1982. Nr inw.: 22 957

 • Pachociński Ryszard: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa, 1998. Nr inw.: 41 593

 • Półturzycki Józef: Dydaktyka dorosłych. Warszawa, WSiP, 1991. Nr inw.: 33 706

 • Strategie kształcenia dorosłych. Pod red. Józefa Skrzypczaka. Wrocław, Ossolineum, 1991. Nr inw.: 32 684

 • Suchy Stanisław: Kształcenie dorosłych w Polsce. Warszawa, Inst. Wyd. Zw. Zaw., 1985. Nr inw.: 26 608

 • Turos Lucjan: Andragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych. Warszawa, PWN, 1980. Nr inw.: 22 217

 • Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Pod red. Tadeusza Wujka. Warszawa, PWN, 1992. Nr inw.: 33 420

 • Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce. Warszawa, WSiP, 1984. Nr inw.: 25 101

 

 

 

 

 

oprac. Dorota Kamińska

 

czerwiec 2014