Zbiory Biblioteki

Księgozbiór to około 40 tysięcy voluminów o charakterze naukowym, głównie z dziedziny pedagogiki i psychologii. Profil zbiorów jest zgodny ze Statutem Biblioteki i potrzebami środowisk związanych z edukacją.
Większość księgozbioru to literatura naukowa z różnych dziedzin, niewielki procent księgozbioru stanowi literatura piękna (ok. 15%). Biblioteka posiada lektury szkolne dla szkół ponadgimnazjalnych oraz czasopisma  pedagogiczne, a także tygodnik "Gazeta Myślenicka" i miesięcznik "Sedno".
W zbiorach bibliotecznych znajdują się także kasety video i płyty DVD: edukacyjne (pakiet MEN-u), lektury szkolne, materiały na temat reformy edukacji oraz płyty CD jako dodatki do książek. W chwili obecnej zbiór ten liczy 337 kaset i płyt DVD. Od 2013 roku Biblioteka Pedagogiczna ma również w swojej ofercie ibuki.
Od 2007 r. Biblioteka gromadzi literaturę obcojęzyczną.

Zdecydowana większość materiałów bibliotecznych jest udostepniana na zewnątrz !

 

 

 

Alfabetyczny wykaz czasopism w wersji papierowej

dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach

Lp.

Tytuł czasopisma

Dostępne roczniki

Elektroniczne strony czasopism

1.

Aura

1995-1998

http://aura.krakow.pl/

2.

Badania Oświatowe

1980-1982

brak

3.

Biblioteka w Szkole

2000-2008

http://www.bibliotekawszkole.pl/ 

4.

Bibliotekarz

1958-2002

http://kpbc.umk.pl/libra/publication?id=1777

5.

Biologia w Szkole

1952-2008

http://www.edupress.pl/biologia-w-szkole.php

6.

Chemia w Szkole

1956-2008

http://www.edupress.pl/chemia-w-szkole.php

7.

Chowanna

1959-1988

http://www.chowanna.us.edu.pl/index.htm

8.

Edukacja

od 1993 -

 brak

9.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001-2006

 brak

10.

Edukacja Dorosłych

2006

 http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=86

11.

Edukacja i Dialog

Od 2001 -

http://www.eid.edu.pl/archiwum/ 

12.

Edukacja Medialna

2001-2003

 http://www.staff.amu.edu.pl/~techedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html

13.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2007-2008

 http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

14.

Fizyka i Chemia

w Szkole

1952-1954

 http://www.edupress.pl/wydawane/fizyka-w-szkole/

15.

Fizyka w Szkole

1955-2008

http://www.edupress.pl/fizyka-w-szkole.php

16.

Geografia w Szkole

1949-2008

http://www.edupress.pl/geografia-w-szkole.php

17.

Horyzonty Wychowania

Od 2002 -

 http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty

18.

Język Polski w Gimnazjum

Od 1999 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

19.

Język Polski w Liceum

Od 2001 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

20.

Język Polski

dla klas 4-6

Od 1999 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

21.

Język Polski

dla klas 4-8

1986-1999

 brak

22.

Język Polski

w Szkole Średniej

1986-2000

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

23.

Język Rosyjski

w Szkole

1955-1990

 brak

24.

Języki Obce

W Szkole

1958-2006

http://www.jows.pl/

25.

Kino

od 1984 -

 http://www.kino.org.pl/

26.

Kultura i Edukacja

Od 2006 -

 http://www.kultura-i-edukacja.pl

27.

Kultura

i Społeczeństwo

Od 2000 -

 http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/kis.htm

28.

Kwartalnik Pedagogiczny

Od 1959 -

http://kp.edu.pl/polski.php

29.

Lider

1991-1996

http://www.lider.szs.pl/

30.

Literatura

1983-1992

 brak

31.

Literatura na Świecie

1993-2003

 http://www.literaturanaswiecie.art.pl/

32.

Logopedia

2006-2007

 brak

33.

Matematyka

1952 - 2008

http://www.edupress.pl/matematyka.php

34.

Nauczanie Początkowe

Od 1981 -

http://www.wydped.com.pl/archiwalne.php?id_podkategoria=19 

35.

Nowa Edukacja Zawodowa

2001-2005

 brak

36.

Nowa Szkoła

Od 1953 -

 brak

37.

Nowe Książki

1956 - 2006

 http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,0,nowe-ksiazki.html

38.

Oświata Dorosłych

1961-1988

 brak

39.

Pamiętnik Literacki

1982-1989

 http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/pamietnik-literacki

40.

Pismo

1983-1989

 brak

41.

Plastyka i Wychowanie

1991-2000

 brak

42.

Plastyka w Szkole

1963-1990

 brak

43.

Polonistyka

Od 1956 -

http://www.edupress.pl/polonistyka.php

44.

Poradnik Bibliotekarza

1958-2006

http://www.poradnikbibliotekarza.pl

45.

Praca Socjalna

Od 2004 -

 http://irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

46.

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze

Od 1964 -

 http://irss.pl/problemy-opiekunczo-wychowawcze/

47.

Przegląd Biblioteczny

1985-1988

 http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2884&prev=497

48.

Przysposobienie Obronne

1979-2000

 brak

49.

Psychologia Wychowawcza

 

1961-2000

 http://e-psychologiawychowawcza.pl/

50.

Psychologia w Szkole

od 2005 -

 http://www.psychologiawszkole.pl/

51.

Ruch Pedagogiczny

1959-1992

 http://rp.edu.pl/

52.

Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

 brak

53.

Szkoła Specjalna

Od 1958 -

 http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx

54.

Szkoła Zawodowa

1954 - 2000

 brak

55.

Śpiew w Szkole

1958-1966

brak

56.

Świat Nauki

1993-2006

http://www.swiatnauki.pl/ 

57.

Opieka-Wychowanie-Terapia

2001,2002, 2006

brak

58.

Wiadomości Historyczne

1959-2008

http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/wiadomosci-historyczne/ 

59.

Wiedza i Życie

1996-2000

http://www.wiz.pl/ 

60.

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1962-1990

brak

61.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1996-2006

http://wfiz.amos.waw.pl/ 

62.

Wychowanie Fizyczne w Szkole

1956-1959

brak

63.

Wychowanie Muzyczne

1967-2008

http://www.wychmuz.pl/ 

64.

Wychowanie Obywatelskie

1967-1989

brak

65.

Wychowanie Techniczne

1962-2000

brak

66.

Wychowanie

w Przedszkolu

Od 1961 -

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

67.

Wychowawca

2001-2008

http://wychowawca.pl/ 

68.

Życie Szkoły

Od 1952 -

 http://www.zycieszkoly.com.pl/
       

 

Posiadamy także archiwalne numery: „Gazety Myślenickiej”, „Sedna” oraz „Głosu Seniora”. Zapraszamy !