Warsztat informacyjny Biblioteki


Warsztat informacyjny Biblioteki tworzą katalogi, kartoteki, bibliografie oraz materiały własne opracowane przez pracowników placówki.

Katalogi znajdujące się w bibliotece:

 

  •      alfabetyczny
  •      rzeczowy wraz z indeksem
  •      zbiorów obcojęzycznych
  •      czasopism

Kartoteki:

 

  •    bibliotekoznawcza
  •    informacji o regionie
  •    kulturalna (dotycząca szeroko rozumianych zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, filmem,      teatrem)
  •    zagadnień różnych (dotycząca aktualiów świata nauki, polityki oraz kwestii społeczno-etycznych i filozoficznych)
  •   zawartości czasopism pedagogicznych        


Zapraszamy do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 14:30