Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach powstała w 1951 roku jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Założycielką i długoletnią kierowniczką była Pani Zofia Janowska. Zalążkiem zbiorów stały się książki przekazane przez ZNP w Myślenicach, a pierwszą z trzech siedzib – jeden maleńki pokoik przy ul. Niepodległości 18. Początki były więc trudne, ale biblioteka szybko zyskała popularność wśród nauczycieli jako placówka bardzo cenna i fachowo prowadzona.

W 1976 roku biblioteka została przekształcona w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie, który to status dzierży po dzień dzisiejszy. Rok później na emeryturę odeszła zasłużona kierowniczka p. Zofia Janowska, a funkcję tę przejęła mgr Marta Jantas. Cały czas biblioteka wzbogacała się o nowe zbiory i zaczynało brakować miejsca. Tak też w roku 1981 placówka decyzją ówczesnego naczelnika p. mgr Jerzego Boryczki otrzymała nowy lokal przy ul. M. Reja 13. „Przestrzeń życiowa” znacznie się powiększyła z 42 m2 do 100 m 2.

W 1991 roku biblioteka została przeniesiona do obecnej siedziby – zabytkowego Dworku Dolnowiejskiego w stylu klasycystycznym w całości odrestaurowanego z myślą o Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 9. Ponad trzykrotnie zwiększyła się powierzchnia użytkowa placówki. Z 4 do 7 osób wzrosło zatrudnienie. Dostaliśmy przysłowiowy wiatr w żagle, masa pomysłów na zagospodarowanie tego pięknego obiektu (nowoczesny dział audiowizualny, komfortowa czytelnia, możliwość organizowania konkursów, galeria sztuki i szereg innych). Szybko o sobie jednak dały znać poważne usterki budowlane (zagrzybienie obiektu, niestaranne wykonawstwo), zaczęliśmy się borykać także z poważnymi problemami finansowymi ( zupełny brak środków na książki i wszelką statutową działalność biblioteki), więc nasze ambitne plany związane z nową siedzibą musiały poczekać na lepsze czasy. Od 2000 roku większość pomysłów weszła w życie. Od 2002 roku kierownikiem biblioteki jest mgr Krystyna Łętocha. Organem prowadzącym Biblioteki Pedagogicznej jest samorząd Województwa Małopolskiego. W placówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli bibliotekarzy oraz 1 osoba jako pracownik obsługi. 

Księgozbiór to około 40 tysięcy voluminów o charakterze naukowym, głównie z dziedziny pedagogiki i psychologii. Profil zbiorów jest zgodny ze Statutem Biblioteki i potrzebami środowisk związanych z edukacją.
Większość księgozbioru to literatura naukowa z różnych dziedzin, niewielki procent księgozbioru stanowi literatura piękna (ok. 15%). Biblioteka posiada lektury szkolne dla szkół ponadgimnazjalnych oraz czasopisma  pedagogiczne, a także tygodnik "Gazeta Myślenicka" i miesięcznik "Sedno".
W zbiorach bibliotecznych znajdują się także kasety video i płyty DVD: edukacyjne (pakiet MEN-u), lektury szkolne, materiały na temat reformy edukacji oraz płyty CD jako dodatki do książek. W chwili obecnej zbiór ten liczy 337 kaset i płyt DVD. Od 2013 roku Biblioteka Pedagogiczna ma również w swojej ofercie ibuki.
Od 2007 r. Biblioteka gromadzi literaturę obcojęzyczną.

Zdecydowana większość materiałów bibliotecznych jest udostepniana na zewnątrz !

 

 

 

Alfabetyczny wykaz czasopism w wersji papierowej

dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach

Lp.

Tytuł czasopisma

Dostępne roczniki

Elektroniczne strony czasopism

1.

Aura

1995-1998

http://aura.krakow.pl/

2.

Badania Oświatowe

1980-1982

brak

3.

Biblioteka w Szkole

2000-2008

http://www.bibliotekawszkole.pl/ 

4.

Bibliotekarz

1958-2002

http://kpbc.umk.pl/libra/publication?id=1777

5.

Biologia w Szkole

1952-2008

http://www.edupress.pl/biologia-w-szkole.php

6.

Chemia w Szkole

1956-2008

http://www.edupress.pl/chemia-w-szkole.php

7.

Chowanna

1959-1988

http://www.chowanna.us.edu.pl/index.htm

8.

Edukacja

od 1993 -

 brak

9.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001-2006

 brak

10.

Edukacja Dorosłych

2006

 http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=86

11.

Edukacja i Dialog

Od 2001 -

http://www.eid.edu.pl/archiwum/ 

12.

Edukacja Medialna

2001-2003

 http://www.staff.amu.edu.pl/~techedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html

13.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2007-2008

 http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

14.

Fizyka i Chemia

w Szkole

1952-1954

 http://www.edupress.pl/wydawane/fizyka-w-szkole/

15.

Fizyka w Szkole

1955-2008

http://www.edupress.pl/fizyka-w-szkole.php

16.

Geografia w Szkole

1949-2008

http://www.edupress.pl/geografia-w-szkole.php

17.

Horyzonty Wychowania

Od 2002 -

 http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty

18.

Język Polski w Gimnazjum

Od 1999 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

19.

Język Polski w Liceum

Od 2001 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

20.

Język Polski

dla klas 4-6

Od 1999 -

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

21.

Język Polski

dla klas 4-8

1986-1999

 brak

22.

Język Polski

w Szkole Średniej

1986-2000

 http://www.wydped.com.pl/szukaj.php?id_kategoria=3&wykonaj=OK

23.

Język Rosyjski

w Szkole

1955-1990

 brak

24.

Języki Obce

W Szkole

1958-2006

http://www.jows.pl/

25.

Kino

od 1984 -

 http://www.kino.org.pl/

26.

Kultura i Edukacja

Od 2006 -

 http://www.kultura-i-edukacja.pl

27.

Kultura

i Społeczeństwo

Od 2000 -

 http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/kis.htm

28.

Kwartalnik Pedagogiczny

Od 1959 -

http://kp.edu.pl/polski.php

29.

Lider

1991-1996

http://www.lider.szs.pl/

30.

Literatura

1983-1992

 brak

31.

Literatura na Świecie

1993-2003

 http://www.literaturanaswiecie.art.pl/

32.

Logopedia

2006-2007

 brak

33.

Matematyka

1952 - 2008

http://www.edupress.pl/matematyka.php

34.

Nauczanie Początkowe

Od 1981 -

http://www.wydped.com.pl/archiwalne.php?id_podkategoria=19 

35.

Nowa Edukacja Zawodowa

2001-2005

 brak

36.

Nowa Szkoła

Od 1953 -

 brak

37.

Nowe Książki

1956 - 2006

 http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,0,nowe-ksiazki.html

38.

Oświata Dorosłych

1961-1988

 brak

39.

Pamiętnik Literacki

1982-1989

 http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/pamietnik-literacki

40.

Pismo

1983-1989

 brak

41.

Plastyka i Wychowanie

1991-2000

 brak

42.

Plastyka w Szkole

1963-1990

 brak

43.

Polonistyka

Od 1956 -

http://www.edupress.pl/polonistyka.php

44.

Poradnik Bibliotekarza

1958-2006

http://www.poradnikbibliotekarza.pl

45.

Praca Socjalna

Od 2004 -

 http://irss.pl/praca-socjalna-dwumiesiecznik/

46.

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze

Od 1964 -

 http://irss.pl/problemy-opiekunczo-wychowawcze/

47.

Przegląd Biblioteczny

1985-1988

 http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2884&prev=497

48.

Przysposobienie Obronne

1979-2000

 brak

49.

Psychologia Wychowawcza

 

1961-2000

 http://e-psychologiawychowawcza.pl/

50.

Psychologia w Szkole

od 2005 -

 http://www.psychologiawszkole.pl/

51.

Ruch Pedagogiczny

1959-1992

 http://rp.edu.pl/

52.

Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

 brak

53.

Szkoła Specjalna

Od 1958 -

 http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx

54.

Szkoła Zawodowa

1954 - 2000

 brak

55.

Śpiew w Szkole

1958-1966

brak

56.

Świat Nauki

1993-2006

http://www.swiatnauki.pl/ 

57.

Opieka-Wychowanie-Terapia

2001,2002, 2006

brak

58.

Wiadomości Historyczne

1959-2008

http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/wiadomosci-historyczne/ 

59.

Wiedza i Życie

1996-2000

http://www.wiz.pl/ 

60.

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1962-1990

brak

61.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1996-2006

http://wfiz.amos.waw.pl/ 

62.

Wychowanie Fizyczne w Szkole

1956-1959

brak

63.

Wychowanie Muzyczne

1967-2008

http://www.wychmuz.pl/ 

64.

Wychowanie Obywatelskie

1967-1989

brak

65.

Wychowanie Techniczne

1962-2000

brak

66.

Wychowanie

w Przedszkolu

Od 1961 -

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

67.

Wychowawca

2001-2008

http://wychowawca.pl/ 

68.

Życie Szkoły

Od 1952 -

 http://www.zycieszkoly.com.pl/
       

 

Posiadamy także archiwalne numery: „Gazety Myślenickiej”, „Sedna” oraz „Głosu Seniora”. Zapraszamy !


 

      


Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach mieści się w odrestaurowanym Dworku Dolnowiejskim z XVIII wieku. Prace remontowe ukończono w 1990 roku i budynek przekazano Bibliotece. Nad rekonstrukcją zabytku czuwali architekci p.p. Basterowie pod kierunkiem prof. W. Zina.
Obecny budynek Biblioteki to trzecia siedziba tej instytucji w ponad 60-letniej jej historii. Obiekt składa się z dwóch kondygnacji: parter mieści wypożyczalnię, czytelnię oraz 4 magazyny zbiorów. Na piętrze znajduje się jeden magazyn książek oraz pomieszczenia do opracowywania zbiorów o charakterze biurowym.
Biblioteka posiada czytelnię na 12 osób czynną codziennie w godzinach otwarcia placówki. Czytelnia jest także siedzibą działającej od 2000 roku bibliotecznej "Galerii Bakałarz".        


Warsztat informacyjny Biblioteki tworzą katalogi, kartoteki, bibliografie oraz materiały własne opracowane przez pracowników placówki.

Katalogi znajdujące się w bibliotece:

 

  •      alfabetyczny
  •      rzeczowy wraz z indeksem
  •      zbiorów obcojęzycznych
  •      czasopism

Kartoteki:

 

  •    bibliotekoznawcza
  •    informacji o regionie
  •    kulturalna (dotycząca szeroko rozumianych zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, filmem,      teatrem)
  •    zagadnień różnych (dotycząca aktualiów świata nauki, polityki oraz kwestii społeczno-etycznych i filozoficznych)
  •   zawartości czasopism pedagogicznych        


Zapraszamy do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 14:30

1. W Bibliotece dostępne jest tanie, samoobsługowe ksero czynne w godzinach pracy placówki (0,11 zł do 0,14 zł za 1 stronę w zależności od rodzaju wykorzystywanej karty).

 

2. Istnieje również możliwość odpłatnego wydruku z komputera (0,20 zł za 1 stronę).

 

Od 2007 roku działa w Bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multilmedialnej (ICIM).

ICIM czynne jest codziennie od 10.00 do 14.30 (z wyjątkiem sobót).

Dysponujemy darmowym dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku materiałów z komputera (opłata stała 0,20 zł za 1 stronę).

Zapraszamy do grona naszych Czytelników. Przypominamy, że do zapisu potrzebny jest tylko dowód osobisty, założenie karty bibliotecznej jest bezpłatne !

Zatem, Czytelnikiem naszej Biblioteki może zostać każda dorosła osoba - nie tylko nauczyciele i studenci, a także od roku 2014 gimnazjaliści za poręczeniem Rodziców lub opiekunów prawnych (konieczna obecność tych Osób tylko raz, przy zapisie ucznia).

Grupą uprzywilejowaną wśród naszych Czytelników są studiujący nauczyciele, mogą wypożyczyć 8 książek na 2 miesiące, czyli dwa razy więcej pozycji na dwukrotnie dłuższy czas.