Historyczna wystawa o Andrzeju Średniawskim

Serdecznie zapraszamy na wystawę poświęconą Andrzejowi Średniawskiemu, przygotowaną przez nauczycielki Zespołu Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach

- Arletę Garbień i Elżbietę Górecką.

Wystawę oglądać można codziennie w godzinach pracy Biblioteki do końca kwietnia 2013 r.

 

 

 

Historyczna wystawa o Andrzeju Średniawskim

„Co otrzymałem od rodziny, przekazuję rodzinie,

 

a co od narodu przekazuję narodowi…”

 

  1. Średniawski „Testament”

 

 

 

Galeria „Bakałarz” Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach serdecznie zaprasza na wystawę historyczną „Pomnik pamięci Andrzejowi Średniawskiemu” przygotowaną przez Arletę Garbień i Elżbietę Górecką – nauczycielki Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego, dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Pomoc Zespołowi Szkół im. A. Średniawskiego”, którego prezesem jest dyrektor Jerzy Cachel .

 

Pomysłodawczynią wystawy jest Arleta Garbień – nauczyciel bibliotekarz wspomnianego Zespołu Szkół . Jej pasja poszukiwawcza udzieliła się polonistce Elżbiecie Góreckiej i zaowocowała zgromadzeniem ciekawych eksponatów i informacji, którymi Organizatorki ekspozycji chciały podzielić się z mieszkańcami Myślenic. Wystawa prezentuje ponad 400 fotografii, dokumentów i publikacji, a także osobiste pamiątki po Andrzeju Średniawskim tj. skrzypce, kopia testamentu.

 

Tytuł wystawy narodził się pod wpływem lektury jednego z artykułów w „Piaście”, w którym opisano, że po śmierci A. Średniawskiego planowano postawienie Jego pomnika na gruncie przeznaczonym pod budowę szkoły. Pomysłu tego nie udało się zrealizować. Postanowiłyśmy więc stworzyć pomnik pamięci Senatora Średniawskiego przypominający tę wielką osobowość” – mówią Autorki wystawy. Dodają również, że : „Wystawa nie ma ambicji historycznych, a raczej ma za zadanie przybliżyć postać wybitnego Myśleniczanina oraz historię ufundowanej przez Niego szkoły. Dlatego całość zgromadzonego materiału tworzą dwa bloki tematyczne: pierwszy dotyczący kolei życia i osiągnięć Andrzeja Średniawskiego, drugi - powstania i działalności szkoły przez Niego ufundowanej (od początków do dnia dzisiejszego).”

 

 

 

 

 

Andrzej Średniawski żył w latach 1857 -1931. Polski poseł i senator, działacz ruchu ludowego, publicysta. Pochodził z Górnej Wsi, obecnie dzielnicy Myślenic. Był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla naszego miasta, regionu i państwa. Wielki patriota i wizjoner w wielu kwestiach samouk i ideowiec. Założyciel myślenickiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, orędownik powołania szkół : szewskiej w Dobczycach i kapeluszniczej w Myślenicach. Inicjator regulacji potoku Bysinka. Fundator Szkoły rolniczej (obecnie Zespół Szkół Jego imienia). Gdy senator Średniawski umiera po ciężkiej chorobie w swoim domu, w uroczystościach pogrzebowych bierze udział kilkanaście tysięcy osób z Wincentym Witosem na czele.

 

Korzystając z okazji Twórcy wystawy pragną podziękować Osobom i Instytucjom dzięki, którym pozyskano materiały do ekspozycji: Joannie Kazaneckiej, J. Plucie, Józefowi Sikorze, Jackowi Hołujowi, Józefowi Błachutowi a także – Muzeum Regionalnemu „Dom Grecki” w Myślenicach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakładowi Historii Ruchu Ludowego. Wśród prezentowanych dokumentów można również obejrzeć materiały zawarte w archiwum i Kronikach Szkoły, a dotyczące czasów II Wojny Światowej. Wywołanie fotografii składających się na prezentowaną ekspozycję było możliwe dzięki dofinansowaniu Państwa Bieleckich – właścicieli firmy Foto—Master-Video.

 

Organizatorki wystawy obiecują, że na pewno nie zaprzestaną dalszych poszukiwań i porządkowania wiedzy o tym niezwykłym człowieku. Zgromadzone przez Autorki wystawy informacje to inspirujący materiał na książkę .

 

Wystawa poświęcona Andrzejowi Średniawskiemu czynna będzie do końca kwietnia b.r. w godzinach pracy Biblioteki Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Żeromskiego 9 . Serdecznie zapraszamy !