Spotkania nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2014 / 2015

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy z powiatu myślenickiego na spotkania informacyjno-szkoleniowe

w dniach:

8.10.2014 r. godz. 10.00 - bibliotekarze szkół gimnazjalnych, średnich oraz wszystkich szkół z terenu

Miasta i Gminy Myślenice

15.10.2014 r. godz.10.00 - nauczyciele bibliotekarze z pozostałych szkół powiatu.

Program spotkania:

1. Sprawozdanie z konferencji "Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną"

    (Warszawa 8-10.09.2014).

2. Zapoznanie z zasadami ewidencji bibliotecznej bezpłatnych podręczników otrzymywanych

    przez szkoły -     wytyczne    MEN.

3. Propozycja zorganizowania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy.

4. Sprawy bieżące - oferta Biblioteki Pedagogicznej dla szkół.

 

Serdecznie zapraszamy!