Punkt konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

Od 2000 roku działa w Bibliotece Pedagogicznej Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy. Punkt czynny jest w każdą środę od 9 do 13 i prowadzi go 2-ch pracowników biblioteki. Punkt udziela indywidualnej pomocy nauczycielom bibliotekarzom, oraz organizuje spotkania integrujące środowisko bibliotekarzy szkolnych powiatu myślenickiego o charakterze informacyjno-szkoleniowym (średnio 3 w roku).