Wystawa "Gorce w naturze 2000"

Gorczańska wystawa w Bibliotece Pedagogicznej

Punkt Konsultacji Krajoznawczej przy Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach poleca obejrzenie wystawy "Gorce w Naturze 2000". Jej organizatorem jest Gorczański Park Narodowy. Wystawa powstała w ramach projektu "Gorce w Naturze 2000 – edukacja i turystyka przyrodnicza" realizowanego przez GPN ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamysłem autorów scenariusza wystawy – mgr Anny Kurzeja i dr inż. Jana Locha – jest prezentacja walorów przyrodniczych dwóch obszarów chronionych należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, znajdujących się na terenie Gorców. Są to obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary siedlisk przyrodniczych z cennymi gatunkami roślin i zwierząt (SOO). W roku 2004 Gorczański Park Narodowy został włączony do sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków "Gorce". Zadecydowało o tym występowanie na tym terenie 19 gatunków ptaków uznanych za rzadkość w skali europejskiej, w tym m.in. głuszec, puszczyk uralski, orzeł przedni i dzięcioł białogrzbiety. Z kolei w roku 2008 utworzono na znacznej części Gorców i fragmencie Beskidu Wyspowego specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie "Ostoja Gorczańska". Chroni się na nim 17 siedlisk z tzw. "Dyrektywy siedliskowej", w tym między innymi duże drapieżniki takie jak ryś, wilk czy niedźwiedź.

Na wystawie prezentowanej w Bibliotece Pedagogicznej można obejrzeć fotogramy z wymienionymi wyżej dużymi ssakami oraz innymi przedstawicielami gorczańskiej fauny – wydrą, nietoperzami, traszkami i kumakami. Osobną część stanowią fotografie ukazujące bogactwo i różnorodność gorczańskiej szaty roślinnej: łąki mieczykowo-mietlicowe, ziołorośla, młaki z charakterystyczną wełnianką szerokolistną, torfowiska, bory świerkowe i lasy bukowe. Nie brak też pięknych panoram gorczańskich sfotografowanych we wszystkich porach roku. Autorami znajdujących się na wystawie zdjęć są profesjonaliści: fotograficy przyrody, pracownicy nauki i pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego. Zapewnia to wysoką jakość prezentowanego materiału. Szczupłość miejsca nie pozwoliła na pokazanie fragmentu wystawy poświęconego ptakom. Pani Anna Kurzeja – pracownik GPN obiecuje, że tę część wystawy przywiezie do Myślenic za rok.

Obejrzenie wystawy polecamy wszystkim osobom zainteresowanym turystyką, przyrodą i krajoznawstwem. Edukacyjny charakter ekspozycji może być szczególnie istotny dla szkół – zapraszamy klasy szkolne i oddziały przedszkolne. Do wystawy dołączona jest prezentacja multimedialna pozwalająca m.in. usłyszeć naturalne głosy dzikich zwierząt. Prezentację tę można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wystawę można ogladać w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach do końca listopada. Wstęp wolny. Zapraszamy.