Punkt konsultacji krajoznawczej

Punkt konsultacji krajoznawczej

W Bibliotece od 2001 r. działa Punkt Konsultacji Krajoznawczej. Służy on pomocą przy przygotowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych w rejonie Polski południowej oraz można w nim uzyskać informacje o naszym regionie. Konsultacji udziela pracownik Biblioteki posiadający uprawnienia przewodnika beskidzkiego i terenowego.